Category Archives: Hỏi đáp luật dân sự

Quy định mới về cấm bán rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi?

Trẻ em dưới 18 tuổi là những đối tượng yếu thế trong xã hội và cần được bảo vệ khỏi những cám dỗ trong cuộc sống. Rượu là một trong những mặt hàng mà pháp luật quy định cấm bán cho trẻ em dưới 18 tuổi dưới mọi hình thức.