Category Archives: Kiến thức pháp lý

Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do vậy, người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp rất quan tâm đến chế độ này

Quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất

Kế toán là hoạt động ghi chép, phân tích và xử lý các thông tin về hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Các tài liệu về kế toán đó phải được lưu trữ để có thể kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán của cơ quan, tổ […]

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Vì chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế đất nước nên pháp luật có quy định một số trường hợp ưu tiên doanh nghiệp trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hải quan.

Tranh chấp trong nội bộ công ty

Trên thực tế thì không phải lúc nào công ty cũng đáp ứng được những lợi ích đó của thành viên, do đó xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty. Vậy tranh chấp này là tranh chấp gì và được giải quyết như thế nào?

Tư vấn người nước ngoài kinh doanh bất động sản ở Việt Nam?

Đặc biệt, việc thực hiện kinh doanh bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam được quy định hết sức chặt chẽ và phải tuân thủ những điều kiện nhất định