Category Archives: Các đối tượng khác của Sở hữu công nghiệp

Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

dang-ki-nhan-hieu-doc-quyen

  Hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu cần bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng cao.

Tình huống các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tôi là đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay, công ty tôi phát hiện tên miền www.likevietnam.vn do ông C đăng ký chủ sở hữu có bán và giới thiệu sản phẩm quần áo,

Điều khoản thi hành quyền sở hữu trí tuệ

Chỉ có chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và chỉ trong thời hạn bảo hộ mới được nêu các chỉ dẫn rằng sản phẩm được bảo hộ hoặc thuộc độc quyền của mình, kể cả các chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu, trên sản phẩm, khi quảng cáo hoặc khi giao dịch […]

Hạn chế của quyền sở hữu công nghiệp

Khi thực hiện quyền của mình, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, người được chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp không được vi phạm các quy định của pháp luật, không được thực hiện các hành vi đã bị pháp luật cấm, không được làm thiệt […]