Category Archives: Chi nhánh, VPĐD Công ty nước ngoài

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien

I. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. ( KHOẢN 1 ĐIỀU 12 NGHỊ ĐỊNH 100/2011/NĐ-CP)  Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: – Theo đề nghị của tổ chức xúc tiến […]

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định như sau: Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây: – Có nhu cầu […]

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Điều 18 Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định các trường hợp được cáp lại giấy phép như sau: –  Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng […]

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định các trường hợp sau phải tiến hành sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam thì: Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo Nghị định này bao gồm các tổ chức thuộc Chính phủ hoặc phi Chính phủ, […]

Hồ sơ xin cấp phép vpdd, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Pháp lý 24h giới thiệu hồ sơ xin cấp giấy phép vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam với để thương nhân hay công ty nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại Việt Nam có thể nắm bắt cụ thể nhất .

Các trường hợp không cấp giấy phép vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam

Các trường hợp cơ quan chức năng tại Việt Nam không cấp giấy phép văn phòng đại diện và chi nhánh công ty các thương nhân hay doanh nghiệp nước ngoài với các điều kiện khác nhau , nội dung pháp lý 24h chuyển tải tới với nội dun cụ thể để các nhà đầu […]

Quy định về thông báo hoạt động vpdd, chi nhanh công ty nước ngoài

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây