Category Archives: Hồ sơ thay đổi ĐKKD

Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty

Khi cơ cấu công ty thay đổi, anh (chị) cần phải tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp.  sau đây, tư vấn Việt Luật sẽ nêu những hồ sơ cần thiết để anh chị nộp đến sở kế hoạch đầu tư tiến hành thay đổi loại hình công ty. Hồ sơ […]

Thông báo thành lập chi nhánh, vpdd ở nước ngoài công ty tnhh 1 thành viên

Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ thông báo về thành lập chi nhánh công ty , văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty tnhh do cá nhân là chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau : THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở […]

Hồ sơ cấp lại giấy phép công ty tnhh 1 thành viên cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ xin cấp lại các giấy phép trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp loại hình công ty tnhh 1 thành viên với cá nhân là chủ sở hữu với nội dung như sau: Tên thủ tục hành chính. ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/ GIẤY CHỨNG NHẬN […]

Hồ sơ hiệu đính thông tin doanh nghiệp công ty tnhh 1 thành viên cá nhân chủ sở hữu

Thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp với loại hình công ty tnhh 1 thành viên với nội dung cụ thể được trích dẫn trong hướng dẫn của sở kế hoạch và đầu tư cụ thể như sau: Tên thủ tục hành chính. ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG […]

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên cá nhân chủ sở hữu

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên với quyền sở hữu là cá nhân gồm giấy tờ và quy trình thực hiện cụ thể như thế nào . ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ […]

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty 1 thành viên cá nhân làm chủ sở hữu

Với loại hình công ty tnhh 1 thành viên thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ thực hiện như thế nào ? Trình tự làm việc ra sao ? Hồ sơ và giấy tờ cần thiết cho thủ tục ra sao ?. Dưới đây văn bản trích dẫn nội […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên chủ sở hữu cá nhân

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với loại hình công ty tnhh 1 thành viên được trích dẫn theo quy định của sở kế hoạc và đầu tư bao gồm những nội dung cụ thể nhất .

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên

Với loại hình công ty tnhh 1 thành viên khi thay đổi đăng ký kinh doanh thì nội dung thay đổi ngoại vốn và nghành nghề kinh doanh về người đại diện theo pháp luật có những thay đổi như thế nào với loại hình công ty khác .

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với loại hình công ty tnhh 2 thành viên , giấy tờ cần thiết, thời gian làm việc cụ thể như thế nào ? Tất cả các thủ tục và quy trình đó được trích dẫn cụ thể như sau.