Category Archives: Kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Khi thiết kế bao gói, bao bì, sản phẩm mang kiểu dáng thì đòi hỏi tính mới của kiểu dáng công nghiệp. Do đó, đối với các doanh nghiệp thì tính mới của kiểu dáng công nghiệp là rất cần thiết. Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định tính mới của kiểu dáng công […]

Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Trong bài viết dưới đây, tư vấn Việt Luật xin đi sâu phân tích về phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, tức là đối tượng nào được bảo hộ và đối tượng nào không có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Điều 64 Luật sở hữu […]

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Khoản 3 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này”. Để được đăng kí bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được […]