Category Archives: Kinh doanh bảo hiểm

Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do vậy, người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp rất quan tâm đến chế độ này

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm khi tham gia vào hợp đồng bảo hiểm

Khi tham gia vào quan hệ hợp đồng bảo hiểm, các bên đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Thực tế, chỉ có một số quyền và nghĩa vụ được nêu cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm, còn phần lớn các quyền và nghĩa vụ cơ bản được chiếu theo quy định chung […]

Các thuật ngữ khi tham gia quan hệ pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Khi tham gia vào quan hệ bảo hiểm, các chủ thể cần hiểu rõ những quy định pháp luật  để bảo vệ quyền lợi của bản thân một cách tối đa. Vì vậy, trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật xin giải thích các thuật ngữ có liên quan trong pháp luật kinh doanh […]

Tư vấn tình huống thông báo sai tuổi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Câu hỏi: Chào luật sư! Cách đây một năm, tôi mua bảo hiểm nhân thọ cho con gái tôi. Đến nay phát hiện tuổi của con gái tôi trong hợp đồng bảo hiểm bị khai sai. Trong trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm của tôi có bị hủy không?  Tôi xin cam rơn luật […]

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Thực tế hiện nay, có ba loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản: bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp tử vong

Bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp tử vong

Bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp tử vong là loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến nhất và được chia thành hai nhóm: bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trọn đời. Trong bài viết này, Tư vấn Việt Luật xin đi sâu vào các đặc điểm, mục đích và ví dụ các loại […]