Category Archives: Luật Doanh nghiệp

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Vì chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế đất nước nên pháp luật có quy định một số trường hợp ưu tiên doanh nghiệp trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hải quan.

Tranh chấp trong nội bộ công ty

Trên thực tế thì không phải lúc nào công ty cũng đáp ứng được những lợi ích đó của thành viên, do đó xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty. Vậy tranh chấp này là tranh chấp gì và được giải quyết như thế nào?

Tư vấn về đầu tư góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp

gop-von-cong-ty-co-phan

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam có được không ? Pháp luật quy định như thế nào về góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp?  

Tư vấn điều kiện đứng tên thành lập công ty tư vấn du học tại Việt Nam

thanh-lap-cong-ty

Tư vấn điều kiện đứng tên thành lập công ty tư vấn du học tại Việt Nam ? Điều kiện đối với người đứng tên thành lập là gì theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp

thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep

Tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp ? Hồ sơ thủ tục gồm những gì ? Pháp luật doanh nghiệp quy định ra sao ?