Thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên

0
197

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên tại sở kế hoạch và đầu tư được các chuyên viên tư vấn giới thiệu và hỗ trợ cụ thể như sau :

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên tại sở kế hoạch và đầu tư được các chuyên viên tư vấn giới thiệu và hỗ trợ cụ thể như sau :
I. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)  
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu
5- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
(Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề)
6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
III. Thời gian và văn bản khi tiến hành thủ tục pháp lý
Thời gian : 05 ngày làm việc

Mẫu tờ khai thông báo thành lập chi nhánh (Xem tại đây )

Mẫu tờ khai quyết định thành lập chi nhánh (Xem tại đây )

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty (Xem tại đây)

Tham khảo danh sách số nghành nghề có chứng chỉ (Xem tại đây )

Mẫu tờ khai thông tin người đi nộp hồ sơ (Xem tại đây )