Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Khi đó, công ty cần thực hiện các thủ tục để thay đổi ngành nghề kinh doanh, sau đây Tư vấn Việt Luật sẽ cung cấp thủ tục cần thiết để quý công ty có thể thay đổi, bổ sung những ngành nghề phù hợp nhất với công ty mình

Facebook comments