Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên sang Công ty TNHH 2 thành viên - thủ tục pháp lý, hồ sơ bao gồm những gì?

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 1 thành viên

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 2 thành viên

Sau đây, tư vấn Việt Luật sẽ nêu những hồ sơ cần thiết để anh chị nộp đến sở kế hoạch đầu tư tiến hành thay đổi loại hình công ty.

Trong quá tình hoạt động Doanh nghiệp, vì một lý do nào đó, bạn không thể đồng hành cùng doanh nghiệp, và muốn chuyển nhượng vốn góp hoặc thay đổi vốn góp của mình cho người khác bạn cần làm thủ tục thay đổi vốn góp.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Khi đó, công ty cần thực hiện các thủ tục để thay đổi ngành nghề kinh doanh, sau đây Tư vấn Việt Luật sẽ cung cấp thủ tục cần thiết để quý công ty có thể thay đổi, bổ sung những ngành nghề phù hợp nhất với công ty mình

Facebook comments